LOA KÉO DI ĐỘNG

LOA KÉO DI ĐỘNGSo sánh sản phẩm (0)


Loa kéo Eagle.J ED-12B (3 tấc)

Loa kéo Eagle.J ED-12B (3 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Eagle.J ED-12B cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

1.990.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 1.990.000VNĐ

Loa kéo Eagle.J ED-12N (3 tấc)

Loa kéo Eagle.J ED-12N (3 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Eagle.J ED-12N cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

2.050.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 2.050.000VNĐ

Loa kéo Eagle.J ED-15N (4 tấc)

Loa kéo Eagle.J ED-15N (4 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình acquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Eagle.J ED-15N cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

3.395.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.395.000VNĐ

Loa kéo Eagle.J ED-15Q (4 tấc)

Loa kéo Eagle.J ED-15Q (4 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình acquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Eagle.J ED-15Q cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

3.650.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.650.000VNĐ

Loa kéo Eagle.J ED-18D (5 tấc)

Loa kéo Eagle.J ED-18D (5 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình acquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Eagle.J ED-18D cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

5.100.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.100.000VNĐ

Loa kéo Eagle.J ED-18N (5 tấc)

Loa kéo Eagle.J ED-18N (5 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình acquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Eagle.J ED-18N cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

5.350.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 5.350.000VNĐ

Loa kéo Forzen F-15B (4 tấc)

Loa kéo Forzen F-15B (4 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Forzen F-15B cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

6.490.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 6.490.000VNĐ

Loa kéo Forzen F-18A (5 tấc)

Loa kéo Forzen F-18A (5 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Forzen F-18A cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

7.490.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 7.490.000VNĐ

Loa kéo Forzen F-18C (5 tấc)

Loa kéo Forzen F-18C (5 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Forzen F-18C cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

7.500.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 7.500.000VNĐ

Loa kéo Forzen F-18E (5 tấc)

Loa kéo Forzen F-18E (5 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Forzen F-18E cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

7.490.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 7.490.000VNĐ

Loa kéo Forzen F-215B (4 tấc đôi)

Loa kéo Forzen F-215B (4 tấc đôi)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Forzen F-215B cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

10.990.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 10.990.000VNĐ

Loa kéo Forzen F15-05 (4 tấc)

Loa kéo Forzen F15-05 (4 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Forzen F15-05 cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

4.500.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.500.000VNĐ

Loa kéo Forzen F15-08 (4 tấc)

Loa kéo Forzen F15-08 (4 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình ắcquy bảo hành 03 tháng. • Hát karaoke văn nghệ thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm. • Amply hỗ trợ tinh chỉnh bass treble chi tiết cho micro. • Forzen F15-08 cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc

4.500.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 4.500.000VNĐ

Loa kéo KARAOKE Eagle.J ED-15K (4 tấc)

Loa kéo KARAOKE Eagle.J ED-15K (4 tấc)

• Bảo hành loa: 12 tháng bằng tem. Bình acquy bảo hành 03 tháng • Hát karaoke OFFLINE thỏa thích với 2 micro không dây cao cấp đi kèm • Eagle.J ED-15K hỗ trợ ngõ ra hình HDMI • Eagle.J ED-15K cũng hỗ trợ ngõ cắm micro có dây và nhạc cụ.

3.600.000VNĐ Chưa Thuế VAT: 3.600.000VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 Trang)